Ontwerpteam samenstellen

Om u te ontzorgen zijn wij in staat om als geheel onafhankelijke partner een ontwerpteam samen te stellen waarvan wij zeker weten dat de deelnemers de juiste kennis en ervaring hebben welke juist past bij uw project. Hierbij denken aan het werven van: Architect, constructeur, bouwfysicus, installatieadviseurs, etc.

Aanbestedingen

Om een bouwwerk te realiseren op een kwalitatief en prijstechnisch aanvaardbaar niveau zijn goede bouwpartners noodzakelijk. Piet Nagel BV kan op de door u gewenste wijze tot een selectie komen van de juiste partijen. Dat kan door een onderhandse aanbesteding maar als de regelgeving daarom vraagt, ook een Europese aanbesteding.

Ontwerpteam managen tot een integraal ontwerp

Elk van de ontwerpteamleden is goed in staat zijn of haar deelontwerp te maken. De samenhang der dingen vergt echter veel afstemming en coördinatie. Het plannen van de activiteiten en de kosten is ons dagelijks werk.

Directievoering / toezicht

Om de gevraagde kwaliteit binnen de gestelde tijd te halen zal er een adequate leiding van het bouwproces moeten zijn. Piet Nagel BV is daarvoor bij uitstek uw partner. Omdat wij veelvuldig bij de ontwerpfasen van een project betrokken zijn weten we ook waar de knelpunten in de realisatiefase kunnen zitten. Hierbij wordt sterk gelet op Communicatie, Kwaliteit, Tijd en Kosten.

Kwaliteitscontrole

Voor U dragen wij de verantwoording dat het totale ontwerp zal voldoen aan de verwachte kwaliteitseisen. Omdat wij zelf inhoudelijk de adviezen niet verzorgen, kunnen wij onafhankelijk de partners aanspreken op hun kwalitatieve prestaties.

Vergunningen

In een bouwproces krijgt u te maken met de aanvraag van de nodige vergunningen. Wij kunnen die zorg met onze specifieke kennis uit handen nemen.

Beheer en onderhoud

Na de realisatiefase gaat u pas in het nieuwe of verbouwde object wonen / werken. U wilt graag dat er voor die duurzame investering goed wordt gezorgd. Die zorg kunnen wij vanuit de kennis van het ontwerp prima uit handen nemen en in de markt wegzetten bij zorgvuldig geselecteerde partners. Uiteindelijk wilt u graag aan de slag met uw eigen business.

Een greep uit de klanten