FOX Sport bouwt playout

Voor de sportzender FOX Sport is er op het Mediapark een oud deel van het op 1 na oudste pand op een grondige wijze aangepast ten behoeve van FOX Sport.

Het resultaat mag er zijn.

“Piet Nagel blinkt uit in duidelijkheid en vastberadenheid om de overeengekomen doelstellingen en planning te halen. Bij complexe technische ruimtes is een diepgaande kennis en ervaring nodig en het vermogen om snel te in te spelen op onverwachte problemen en wijzigingen, dit zijn projecten waar veel anderen de controle verliezen. In alle projecten waar ik heb samengewerkt met Piet voor o.a. Endemol en FOX, heeft hij gezorgd voor een tijdige oplevering en een uitstekend functionerende installatie. “

Jinne Tania

Project Details

OPDRACHTGEVER

FOX Sport

PLAATS

Hilversum

OMVANG

4 play-outs