De wereld verandert voortdurend, dus veranderen ook de eisen die wij stellen aan onze omgeving. Deze omgeving, gevormd door het bebouwde en onbebouwde, moet aangepast, verbeterd, verduurzaamd, maar ook verfraaid worden.

Dit kan door ontwikkeling van gebieden en gebouwen maar ook door herontwikkeling van het bestaande. Re•Shape Properties vervult bij deze opgave een initiërende en leidende rol. Re•Shape Properties werkt daarbij zij aan zij met eigenaren, gebruikers en financiële partners met en voor wie (gebruiks-) waarde wordt gecreëerd.

Wij mogen als Piet Nagel bv ons steentje bijdragen door het geven van technische adviezen in de ontwikkelfase.

Project Details

OPDRACHTGEVER

re-shape properties

PLAATS

Hilversum

OMVANG

ntb