Hotel Krasnapolsky gaat de kwaliteit nog verder verhogen en wij doen mee!

nH Hotels, waaronder Krasnapolsky resorteerd, heeft mooie plannen met het Hotel. Wij mogen daaraan meewerken door het proces van de vergunningaanvragen in het bouwteam te coordineren. Tevens is ons gevraagd om alle ontwerp- en bouwteam vergaderingen te leiden.
Daar waar er behoefte ontstaat worden tevens technische adviezen verzorgd.

Project Details

OPDRACHTGEVER

Salverda / nH-Hotels

PLAATS

Amsterdam

OMVANG

St. Jansvleugel