Van Aalsmeer naar Amsterdam

Endemol Nederland werd door het aflopen van het huurcontract genoodzaakt om na te denken over de toekomstige huisvestingsbehoefte en wensen.
Het ging daarbij om de Endemol studio’s in Aalsmeer, Corporate in Hilversum en SNP in Laren en Almere.

Na een gedegen onderzoek in samenwerking met DTZ Zadelhoff is uiteindelijk besloten om te gaan verhuizen.
Destijds heeft het oude bedrijf van Piet Nagel, Triplan raadgevende ingenieurs BV in Hilversum, het Programma van Eisen opgesteld.

Dat PvE is tot aan de oplevering het boekwerk geweest waaraan de projectontwikkelaar (G&S Vastgoed BV) gehouden werd. Het traject van initiatief tot en met de oplevering / verhuizing heeft ruim 3,5 jaar in beslag genomen.
Het is ons een eer dat wij aan dit project op zeer constructieve wijze hebben mogen meewerken. De inbreng omvatte alle delen van de adviesfunctie, projectmanagement, planning en eindcontrole.
Het eindresultaat telt en de weg daarna toe hebben wij als zeer plezierig ervaren. De grootste voldoening is dan ook te zien dat de opdrachtgever Endemol Nederland Holding BV met alle dochters zeer tevreden in het nieuwe pand hun activiteiten verder kunnen ontwikkelen.

“Piet Nagel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en totstandkoming van de nieuwbouw van Endemol in Amsterdam Zuidoost, met zijn (bouwtechnische) adviezen, kennis en grote inzet”

Paul Th. de Man,
directeur speciale projecten Endemol

ENDEMOL, GEFELICITEERD!

Doorlooptijd gehele project: 3,5 jaar
Bouwlocatie: Amsterdam ZO
Bouwtijd: 2 jaar
Bouwvolume: 35.000 m²
Taken: Bouwmanagement,
Installatieadvies,
Kostenbegrotingen,
Toezicht

Project Details

OPDRACHTGEVER

Endemol

PLAATS

Amsterdam ZO

OMVANG

35.000 m2