TCN Media Park is o.a. eigenaar van het Media Park in Hilversum. Zij verhuren gebouwen aan omroepen en omroepgerelateerde bedrijven.

TCN heeft ons gevraagd de bestaande installaties in kaart te brengen en vervolgens te adviseren hoe deze installaties op een hedendaags acceptabel verhuurbaar niveau kunnen worden gebracht.

Project Details

OPDRACHTGEVER

TCN Media Park

PLAATS

Hilversum

OMVANG

Advies installaties Studio-Centrum